Cách úm gà con cho người mới bắt đầu – đơn giản đến hiệu quả

Hướng dẫn úm gà con hiệu quả

Chăm sóc gà mới nở hay úm gà là giai đoạn quan trọng, ảnh hưởng lớn tới hiệu quả của công việc chăn nuôi gà.  Có nhiều vấn đề cần lưu ý trong giai đoạn này, nhiều lỗi sai tuy nhỏ nhưng hệ quả dẫn đến chậm phát triển sinh trưởng của đàn gà sau … Read more